حضور قدرتمند سان تیم در نمایشگاه بین المللی تهران

حضور قدرتمند سان تیم در نمایشگاه بین المللی تهران

Image

به گزارش روابط عمومی شرکت خانواده تحول آفرین خورشید زیبا (سان تیم) : امسال هم همچون سال های گذشته هلدینگ داروگستر ایرانیان به شرکت های شهین دارو و سان تیم پذیرای بازدید کنندگان و مشاوران فروش گرامی در غرفه 613 سالن 6 نمایشگاه بین المللی تهران بود از نکات قابل توجه این دوره نمایشگاه حضور در 2 غرفه مستقل بود که امکان پذیرای بیشتر از بازدیدکندگان گرامی را فراهم نمود در چند روز برگزاری نمایشگاه بیوتی و کلین جلساتی بین مشاوران گرامی و مدیران ارشد شرکت برگزار شد و به تبادل نظر پرداختند در ادامه توجه شما را به گزارش تصویری این نمایشگاه جلب می نماییم.