ثبت نارضایتی

نارضایتی مشتری از شرکت

بعد از ارسال نارضایتی از سوی بازاریاب یا مشتری به بخش حل اختلاف درونی شرکت، مدیر ناظر ظرف مدت ۳ روز کاری اطلاعات را برای طرف دیگر ارسال می‌کند. خوانده موظف است، حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری اطلاعات درخواستی را برای مدیر ناظر شرکت ارسال کند. در صورت عدم دریافت پاسخ در این مدت مدیر ناظر نتیجه را به نفع شخص ناراضی اعلام خواهد کرد. در صورت ارسال اطلاعات و توضیحات لازم از سوی خوانده، مدیر ناظر حداکثر در مدت ۱۰ روز کاری نتیجه را اعلام خواهد نمود.