واریز پورسانتهای آذر ماه 1401

واریز پورسانتهای آذر ماه 1401

Image

به اطلاع کلیه مشاوران فروش گرامی، شرکت خورشید زیبا می رساند با هماهنگی های انجام شده تمامی پورسانت آذر ماه 1401 مشاورانی که شماره حساب بانک صادرات خود را در موعد مقرر در میزکار ها ثبت کرده و احراز هویت در سامانه امتا را انجام داده بودند بصورت گروهی واریز شد.