واریز پورسانتهای مهر ماه 1402

واریز پورسانتهای مهر ماه 1402

Image

به اطلاع کلیه مشاوران فروش گرامی، شرکت خورشید زیبا می رساند با هماهنگی های انجام شده تمامی پورسانت مهر ماه 1402 مشاورانی که شماره حساب بانک صادرات خود را در موعد مقرر در میزکار ها ثبت کرده و احراز هویت در سامانه امتا را انجام داده بودند بصورت گروهی واریز شد.