واریز پورسانتهای مرداد ماه 1401

Image

واریز پورسانتهای مرداد ماه 1401

به اطلاع کلیه مشاوران فروش گرامی، شرکت خورشید زیبا می رساند با هماهنگی های انجام شده بخش اول پورسانت مرداد ماه 1401 مشاورانی که شماره حساب بانک صادرات خود را در موعد مقرر در میزکار ها ثبت کرده و احراز هویت در سامانه امتا را انجام داده بودند بصورت گروهی واریز شد.