برگزیدگان طرح باشگاه خورشید مشخص شد

برگزیدگان طرح باشگاه خورشید مشخص شد

Image

به گزارش روابط عمومی شرکت خورشید زیبا (سان تیم) : مشاورانی که در بهمن ماه توانستند وارد طرح باشگاه خورشید شوند و برای اولین بار موفق به دریافت پاداش خورشید شدند مشخص مبلغ 400 هزار تومان بن دریافت کالا در حساب سان گیفت آنها واریز شد.

 

شایان ذکر است مبلغ بن واریز شده در راستای تشویق و حمایت از مشاوران جدید الورود بوده و فقط شامل خرید کالا بوده و فاقد ارزش تجاری و امتیاز تجاری می باشد.