سان‌مگ

درمانی ساده و موثر برای غلبه بر ترس صحبت کردن با دیگران

Image

باید به یاد داشته باشید که هدف و شور و شوق المانهای مشترک موفقیت در کسب و کارتان هستند.بسیاری از توزیع کنندگان در هنگام صحبت کردن با مردم در مورد کسب و کارشان با ترس و اضطراب همراه هستند. نزدیک شدن به مردم با هیجان و شور و اشتیاق کمک خواهد کرد بر این احساس غلبه کنید به دلیل این که این فضایل در نگرش شما، در زبان بدن‌تان و به خصوص در لبخندتان منعکس خواهد شد. به محض این که این شور و شوق و لبخند از درون‌تان شعله بکشد، اضطراب، شک و ترس با وقار، اعتماد به نفس، باور و انتظارات بالا جایگزین خواهد شد.

تعلل، بی‌خیالی، شک و ترس نشان دهنده سمی است که می‌تواند کشنده باشد. درمان چنین دردی این است که از شور و شوق لبریز شوید. هر روز با استفاده از تمام محصولات‌تان دوباره آتش کسب و کارتان را روشن کنید. به محصولات‌تان و آنچه می‌توانند انجام دهند باور و ایمان داشته باشید. به شرکت‌تان ایمان داشته باشید و خودتان را به فعالیت سخت‌تر و هوشمندانه‌تر متعهد نمایید. به محض این که این نکات را رعایت کنید، سموم گفته شده خنثی و سلامت کسب و کار‌تان بازسازی خواهد شد.
اگر تنها بخواهم یک چیز را نام ببرم که از این کسب و کار یاد گرفته‌ام آن نکته این است که توزیع‌کننده موفق هرگز شک نمی‌کند، ترس به خود راه نمی‌دهد، یا درباره آنچه که واقعاً نسبت به آن مشتاق و پرشور است تعلل نمی‌کند. و وقتی مردم بینند شما دارید در آتش شور و اشتیاق می‌سوزید، هیبت شما آنان را محسور خواهد کرد و نمی‌توانند برای خاموش این آتش کاری صورت دهند. در عوض، به سوی شما جلب می‌شوند.
دفعه بعد که با وضعیتی مواجه شوید که از صحبت کردن با مردم بترسید، با شور و اشتیاقی که نسبت به  محصولات‌تان دارید، و اعتمادی به نفسی که به خاطر کار شرکت‌تان در وجودتان هست به مقابله و تسخیر این ترس بر خواهید خواست. و فراموش نکنید که تا می‌توانید به روی دیگران لبخند بزنید.