سان‌مگ

بهداشت پوست

Image

مفهوم بهداشت عمومي عبارت است از علم و فن پيشگيري از بيماري ها و طولاني كردن عمر و بالابردن سطح سلامت و قدرت بشري كه از راه كوشش هاي دسته جمعي افراد و نيروهاي متشكل اجتماعي انجام مي گيرد. يكي از ابعاد بهداشت عمومي كه نقش مهمي در حفظ و ارتقاي سطح سلامت و تندرستي دارد، بهداشت فردي است .در بهداشت فردي، مسئوليت بهداشتي هر فرد به عهدة خود او خواهد بود و هر كس با مراعات آن خواهد توانست از لحاظ جسماني، رواني و اجتماعي در وضع مناسبي قرار گيرد و وظيفه اي را كه نسبت به خود افراد خانواده و جامعة خود دارد به خوبي ادا كند.