سان‌مگ

بیاموزید چگونه ورودی بگیرید!

Image

مهم ترین مشکل اکثر نتورکرها این است که یا نمی توانند ورودی بگیرند یا ورودی میگیرند اما نمی توانند از سازمانشان نگهداری کنن و سازمانشان دقیقا مثل یک آبکش است یعنی از یکطرف ورودی میگیرند و از طرف دیگر سازمانشان ریزش داره در این این پادکست قصد داریم ببینیم بهترین روش برای جذب افرادی که قصد دارند در سازمانمان ببمانند چیست ؟ با من سید سعید موسوی لیدر ارشد و عضو شورای راهبری سان تیم همراه باشید.